Резервации


В раздела за резервации ще намерите информация за всички резервации, произтичащи от страницата ви с оферти. Можете също така да добавите ръчно резервация, ако клиентът ви се обади по телефона или поръча чрез чат или имейл. Тази част от системата е най-важната във вашата бизнес дейност.

ВНИМАНИЕ!

Промените в състоянието водят до изпращане на подходяща информация до клиента. Той / тя ще получи известие за промяна на статуса на резервацията.

Статус на плащането

Състоянието на плащане определя дали резервацията е платена или не, в зависимост от това коя опция за плащане е избрал клиентът.

За да видите какво точно е избрал клиентът (подробно), проверете го на картата с подробности за резервацията: