Календар


Всички ваши резервации се показват в календар. Това е добър начин да наблюдавате бизнес дейността си и да я управлявате.

Също така имате възможност да добавите друг календар. Полезно е, ако имате няколко работници с различни графици.

По този начин можете да конфигурирате индивидуален график за всеки работник