Услуги


Имате възможност да добавите всички услуги, които предлага вашият бизнес. Можете да направите това с помощта на обикновен конструктор.

На първо място, за всяка услуга трябва да изберете съществуващ календар или да създадете нов. След това напишете името, краткото описание, дължината и цената на услугата.

Можете също да изберете изображение за всяка услуга и да посочите категория (по избор).

ВНИМАНИЕ!

Изображенията трябва да бъдат само в jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF формат.

Ако искате да комбинирате услугите си в специална група, можете да добавите отделна категория в УСЛУГИ - КАТЕГОРИЯ