ПРИЛОЖЕНИЕ: Резервации - подробности


За да видите подробна информация за конкретна резервация, просто кликнете върху нея.

В отворения прозорец можете:
1. Променете състоянието на плащане
2. Променете времето на среща
3. Променете състоянието на резервацията
4. Отпечатайте потвърждение на PDF
5. Обадете се директно на клиента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Например, за да промените времето за среща или състоянието на плащане, просто кликнете върху съответния раздел - време или състояние на плащане в зависимост от това, което искате да промените.