Маркетинг - Филиали


Промоциите са един от ключовите елементи на развитието на продажбите при доставката. С набор от партньорски инструменти, предоставени от нашата система, можете да изградите мрежа от хора или обекти, които могат да ви доведат клиент. Дайте връзка или код на местна таксиметрова компания или друг фризьор, обещавайки да споделите печалбата, ако доведат нов клиент при вас:

За да конфигурирате партньорски маркетинг:

1) Отидете в раздела за маркетинг

2) Изберете филиали от списъка

Благодарение на системата за партньорски програми можете да включите други субекти в популяризирането на вашия бизнес. Чрез добавяне на партньор генерирате уникална връзка, която се използва за покана на потенциални клиенти.

Нашата система отчита броя на клиентите, доведени от вашия партньор, и изчислява комисионната по изпълнените поръчки, която можете да му платите.

ВНИМАНИЕ!

Чрез добавяне на партньорска връзка можете ръчно да определите стойността на комисионната от доведения клиент, както и времето на действащите договорености. След посоченото време комисионните няма да бъдат начислявани.

ПОЛЕЗНО ДА ЗНАЕТЕ!

Функционирането на партньорската система, вградена в платформата, се основава на проследяване на бисквитки на потребители, посетили вашия сайт, използвайки партньорската връзка.

Всеки маркиран човек има бисквитка, валидна 90 дни. Ако такова лице направи поръчка по това време, системата засича информация за нея и комисионната се начислява:

ВНИМАНИЕ!

Самата система не извършва плащания към клиенти. Плащанията трябва да се извършват от самите фирми след съгласуване на метода с партньора.

Създаването на хипервръзка в партньорската програма не е единственият елемент, необходим за стартиране на партньорска програма. Партньорската програма се отнася до позицията в ОФЕРТАТА. И комисионната се изчислява върху резервациите на конкретни услуги.

За да активирате продукти в партньорската програма:

1) Когато редактирате услуги, активирайте опцията за партньорска програма

2) Задайте размера на начислената комисионна.

ВНИМАНИЕ!

В горния случай потребителят, който закупи тази услуга, ще получи 10 евро в партньорската програма.

Ако искате системата да се зарежда напр. 10% от цялата кошница във всяка услуга, трябва да определим сумата от 10% от цената на една услуга.

По този начин можем да начислим комисионните на партньорите за цялата кошница, без да включваме транспортни разходи.