ПРИЛОЖЕНИЕ: Резервации


Като кликнете върху раздела за поръчки, ще намерите информация за всички резервации, произтичащи от страницата на офертата ви.

Списъкът за резервации съдържа цялата необходима информация, която може да ви е необходима:

1. Текущо състояние на резервация
2. Информация за клиент
3. Дата на среща
4. Състояние на плащане

БЪДЕТЕ СЪЗНАНИ!

Можете да сортирате всички резервации според техните статуси. Например можете да видите само резервации, които са в процес в момента.