Настройки - Данъци


Не е тайна, че управлението и плащането на данъци е много важна част от всеки бизнес. Нашата система ви позволява да оптимизирате този процес и да го направите по-удобен за собственик на бизнес.

Можете да конфигурирате системата според вашите нужди и форма на бизнес, който управлявате.

За да конфигурирате данъци:

1) Отидете на общи настройки

2) Изберете ДДС от списъка

Имате два режима за работа:

  • Вие не сте платец на ДДС
  • Вие сте платец на ДДС

Ако решите, че не сте платец на ДДС, тогава всички цени, които предоставяте в системата, ще бъдат брутни цени. Системата няма да събира ставките на ДДС от вас и ще предоставя всички обобщения на клиентите в тази форма.

Ако обаче изберете опцията да бъдете платец на ДДС, ще бъдете принудени да предоставите държавата си на пребиваване, данъчен идентификационен номер и ставката на ДДС по подразбиране за вашите продукти.

ВНИМАНИЕ!

Ставката на ДДС по подразбиране е само спомагателна стойност. Добавянето на продукти към офертата ще се приема като по подразбиране, но винаги ще можете да го промените в системата.