Резервации - Печат


Системата Bok ви позволява да отпечатате резюме на резервацията. Това помага да управлявате вашата бизнес дейност. Можете да отпечатате резюме на резервация от картата за резервация или от мобилното приложение

Можете да отпечатате два вида документи:

Срещата е обобщение на една страница с цялата важна информация за резервацията

Ако имате нужда от нещо по-сложно, можете да отпечатате ваучер за резервация