ПРИЛОЖЕНИЕ: Оферти


След като щракнете върху раздела Продукти в главното меню, ще можете да видите списъка с всички оферти, които в момента са налични на вашата страница за резервация. От този прозорец можете временно да деактивирате резервацията на конкретна оферта.

Моля, имайте предвид, че вашите клиенти няма да могат да резервират деактивирани оферти, докато не включите тази опция отново.