Настройки - Доставка


Можете да изберете 2 опции за управление на бизнес - да предоставяте услуги на вашето местоположение или на място на клиента.

Ако изберете "В местоположението на клиента", можете да конфигурирате зоната, в която сте готови да отидете, за да предоставяте услуги. Може да се основава на пощенски кодове / градове или на база области.

Местоположението въз основа на областите означава, че можете да изберете зона на картата (под формата на кръг или правоъгълник). Само хората, които живеят в този район, могат да получат вашите услуги.