Marketing - Vyskakovací okna


Další nesmírně užitečnou marketingovou možností pro vás jsou vyskakovací okna. Když jej nakonfigurujete v systému, každému uživateli, který vstoupí na váš web, se zobrazí vyskakovací okno. Může to být užitečná informace o aktuálních propagačních akcích nebo jakékoli jiné informace, které jsou pro vás považovány za důležité.

Za účelem konfigurace vyskakovacích oken:

1) Přejděte do sekce marketing

2) Vyberte vyskakovací okno

3) Určete záhlaví a obsah

Nakonec něco takového budete mít.