Nastavení - Doručení


Můžete si vybrat 2 možnosti pro podnikání - poskytovat služby ve vaší lokalitě nebo v klientské lokalitě.

Pokud vyberete možnost „V umístění klienta“, můžete nakonfigurovat zónu, do které jste připraveni poskytovat služby. Může to být založeno na PSČ / městech nebo na oblastech.

Poloha na základě oblastí znamená, že si můžete vybrat zónu na mapě (ve formě kruhu nebo obdélníku). Vaše služby mohou získat pouze lidé, kteří žijí v této oblasti.