Služby


Máte příležitost přidat všechny služby, které vaše firma poskytuje. Můžete to udělat pomocí jednoduchého stavitele.

Nejprve musíte pro každou službu vybrat existující kalendář nebo vytvořit nový. Poté napište název, krátký popis, délku a cenu služby.

Můžete také vybrat obrázek pro každou službu a určit kategorii (volitelně).

VAROVÁNÍ!

Obrázky by měly být pouze ve formátu jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF.

Pokud chcete spojit své služby do speciální skupiny, můžete přidat samostatnou kategorii do SLUŽEB - KATEGORIE