Uživatelé


Můžete pozvat své kolegy do rezervačního systému. Mohou vám tedy pomoci se správou příchozích rezervací a samotného systému.

Jediné, co musíte udělat, je přejít do uživatelské sekce a zadat jeho e-mail a jméno. Obdrží příslušnou e-mailovou pozvánku, kde se mohou zaregistrovat v systému.

Uživatelé, kteří jsou do systému pozváni, obdržíte následující oprávnění:

  • Přístup na hrací plochu
  • Přístup k rezervacím
  • Přístup do kalendáře
  • Přístup ke klientům

UPOZORNĚNÍ!

Pozvaný uživatel je považován za zaměstnance. Nebudou mít přístup k žádnému nastavení a řídicím systémům. Uživatele můžete kdykoli smazat. Systém také udržuje záznam o chování uživatelů.