Rezervácie


Na karte rezervácie nájdete informácie o všetkých rezerváciách plynúcich z vašej stránky ponuky. Môžete tiež ručne pridať rezerváciu, ak vám zákazník zavolá telefonicky alebo si objedná prostredníctvom chatu alebo e-mailu. Táto časť systému je najdôležitejšou vo vašej obchodnej činnosti.

VÝSTRAHA!

Výsledkom zmien stavu je odoslanie relevantných informácií klientovi. Dostane oznámenie o zmene stavu rezervácie.

Stav platby

Stav platby určuje, či bola rezervácia zaplatená alebo nie, v závislosti od toho, ktorú možnosť platby si zákazník vybral.

Ak chcete zistiť, čo presne si zákazník vybral (podrobne), skontrolujte to na karte s podrobnosťami rezervácie: